Free Joomla Templates by Web Hosting

Home Prima Casa Definitii si norme de implementare pentru programul prima casa


Definitii si norme de implementare pentru programul prima casa

HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima Casa.

Capitolul II - Definitii

 

Art. 5 In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) conditiile programului - criteriile de eligibilitate pentru beneficiari si finantatori, descrierea, acordarea, monitorizarea si plata garantiei;

b) garantie - angajament asumat de FNGCIMM, in numele si in contul statului, materializat intr-un contract de garantare, care acopera pierderea suportata de finantator, ca urmare a producerii riscului de credit;

c) beneficiar- persoana fizica care indeplineste criteriile de eligibilitate prevazute de prezentele norme, precum si normele de creditare ale finantatorului, care solicita si primeste finantare din partea acestuia, garantata de FNGCIMM, in numele si in contul statului, in cadrul programului;

d) finantator- banca, inclusiv unitatile teritoriale ale acesteia (sucursale, agentii etc.), care indeplineste criteriile de eligibilitate si acorda o finantare unui beneficiar in cadrul programului;

e) finantare garantata - credit de maximum 60.000 euro sau echivalentul in lei, acordat in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit;

f) riscul de credit - neplata, partiala sau integrala, de catre beneficiar a finantarii garantate (principalului);

g) conventie privind implementarea programului document-cadru, incheiat intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM, care cuprinde, in principal, termenii si conditiile mandatului acordat FNGCIMM si clauze privind drepturile si obligatiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea si executarea garantiilor;

h) conventie de garantare - document contractual cadru, incheiat intre finantator si FNGCIMM, care cuprinde, in principal, clauze privind drepturile si obligatiile partilor, acordarea, monitorizarea si executarea garantiilor;

i) contract de garantare - document contractual incheiat intre FNGCIMM, finantator si beneficiar, in care se prevad conditiile specifice de acordare si plata a unei garantii;

j) soldul finantarii garantate - soldul finantarii (principalului) exigibilla data cererii de plata a garantiei;

k) valoarea garantiei - valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel acopera soldul finantarii garantate (principalului), exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit;

l) valoarea de executare a garantiei - suma ce urmeaza a fi platita de catre Ministerul Finantelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egala cu soldul finantarii garantate;

m) data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului - data la care inceteaza raspunderea FNGCIMM in numele si in contul statului, respectiv:

1. data rambursarii integrale de catre beneficiar a finantarii garantate, la termen sau anticipata; sau

2. data la care Ministerul Finantelor Publice plateste valoarea de executare a garantiei;

n) perioada de valabilitate a garantiei - perioada de la data intrarii in vigoare a garantiei si pana la data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului;

o) promisiune unilaterala de creditare - document prin care finantatorul isi exprima disponibilitatea de a acorda o finantare unui beneficiar care, la data acordarii acesteia, trebuie sa se incadreze in criteriile de eligibilitate ale programului. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni;

p) promisiune de garantare - document emis de FNGCIMM catre finantator, prin care FNGCIMM isi exprima intentia de a garanta finantarea care va fi acordata beneficiarilor de catre finantator. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni.