Free Joomla Templates by Web Hosting

Home Prima Casa Dispozitii generale privind aprobarea normelor de implementare a programului prima casa


Dispozitii generale privind aprobarea normelor de implementare a programului prima casa

HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima Casa.

Capitolul I - Dispozitii generale

 

Art. 1 Prezentele norme au fost elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", denumit in continuare programul.

Art. 2 Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A - IFN, denumit in continuare FNGCIMM, garanteaza, in numele si in contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achizitia unei locuinte in cadrul programului.

Art. 3 (1) Sursa de plata a garantiilor emise in numele si in contul statului este bugetul de stat.

(2) Pentru anul 2009, plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 este de 1 miliard euro.

(3) Plafonul prevazut la alin. (2) include si valoarea promisiunilor de garantare emise de FNGCIMM, in numele si in contul statului, potrivit cap. VI.

Art. 4 Conventia prevazuta la art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, denumita conventia privind implementarea programului, va cuprinde, fara a se limita la acestea, clauze privind:

a) mecanismul de punere in aplicare a conditiilor programului;

b) evidenta portofoliului de garantii;

c) raportarea periodica a portofoliului de garantii;

d) conditiile de plata a garantiilor;

e) termenul si modalitatea de transfer al contravalorii garantiilor pentru care finantatorul a solicitat plata;

f) raspunderea contractuala;

g) cauze de incetare a conventiei;

h) modalitatea de solutionare a eventualelor litigii.

Ultima actualizare ( Miercuri, 26 Iunie 2013 10:41 )