Free Joomla Templates by Web Hosting

Home Legislatie


Legislatie generala

Asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor alunecarilor de teren si inundatiilor lege

Legea nr. 260/2008 (Republicata 2011),

privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 15/02/2011

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza:
a) conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice;
b) raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti la contractul de asigurare obligatorie a locuintelor;
c) constituirea, atributiile, organizarea si functionarea Poolului de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale.

Ultima actualizare ( Marţi, 23 Octombrie 2012 17:38 )

Citeşte mai mult...

 

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii

Regulamentul de organizare si functionare

a Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii

 

 

CAPITOLUL I 

Dispozitii generale

Art. 1. - Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, denumit in continuare Consiliul, este constituit si functioneaza ca entitate fara personalitate juridica pe langa Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, autoritatea competenta in domeniul produselor pentru constructii, denumit in continuare MDRT, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. - (1) Consiliul realizeaza activitati de specialitate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 622/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale actelor normative subsecvente emise in temeiul sau in aplicarea acesteia.

Ultima actualizare ( Joi, 02 Iunie 2011 13:07 )

Citeşte mai mult...

 

Norma metodologica din 2010, de aplicare a OUG nr 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala

Norma metodologica din 2010, de aplicare a OUG nr. 69/2010

privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare

prin credite bancare cu garantie guvernamentala

 

 

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 02/08/2010

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezentele norme de aplicare, denumite in continuare norme, au fost elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, numita in continuare ordonanta de urgenta.

Art. 2. - Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, denumit in continuare FNGCIMM, garanteaza, in numele si in contul statului, creditele acordate beneficiarilor pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica a cladirilor de locuit.

Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme au semnificatiile prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme.

 

Ultima actualizare ( Joi, 02 Iunie 2011 13:18 )

Citeşte mai mult...

 

Legea nr 54 din 2 martie 1998 privind circulatia juridica a terenurilor

LEGE Nr. 54 din 2 martie 1998

privind circulatia juridica a terenurilor

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Terenurile proprietate privata, indiferentde titularul lor, sunt si raman in circuitul civil. Ele pot fi instrainate si dobandite cu respectarea dispozitiilor din prezenta lege.

Art. 2.

(1) Terenurile situate in intravilan si extravilan pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica.

(2) In cazul dobandirii prin acte juridice intre vii, proprietatea funciara a dobanditorului nu poate depasi 200 ha teren agricol in echivalent arabil, de familie. In sensul prezentei lefi, prin notiunea familie de intelege sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor.

(3) Incalcarea prevederilor alin. (2) se sanctioneaza cu reductia actului juridic pana la limita suprafetei legale.

Ultima actualizare ( Vineri, 27 Mai 2011 12:33 )

Citeşte mai mult...

 

Legislatie

Principalele acte legislative din domeniu sunt:

Ultima actualizare ( Joi, 02 Iunie 2011 13:08 )

Citeşte mai mult...