Free Joomla Templates by Web Hosting

Home Legislatie imobiliara


Legislatie imobiliara

Programul Prima Casa masuri pentru implementare si continuarea pogramului ordonanta de urgenta 33 din 2011

Ordonanta de urgenta nr. 33/2011,

pentru modificarea si completarea art. 1 din OUG 60/2009

privind unele masuri in vederea implementarii

programului Prima casa, precum si pentru adoptarea

unor masuri in vederea continuarii programului Prima casa
 

Publicata in Monitorul Oficial, nr. 235 din 4 aprilie 2011

Avand in vedere ca:

  se impune imbunatatirea programului prin cresterea numarului de beneficiari, in limita plafoanelor de garantare alocate, prin impartirea riscurilor si pierderilor intre stat si finantatori in mod egal, in conditiile unor costuri de finantare similare;

  accesul la credit in vederea achizitiei unei locuinte a devenit dificil pentru familii, ca efect al crizei economice, conducand la imposibilitatea acestora de a-si schimba locuinta in raport cu nevoile de locuit ale acestora si/sau cu cresterea numarului membrilor familiei;

Citeşte mai mult...

 

Organizarea activitatii agentilor imobiliari ordonanta 3 din 2000

Ordonanta nr. 3 din 2000 - Organizarea activitatii agentilor imobiliari

 

In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. S pct. 1 din Legea 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1.
Activitatea profesionala de intermediere a actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, precum si cea de administrare a acestora se desfasoara de persoanele fizice si juridice care au calitatea de agent imobiliar, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.

 

Ultima actualizare ( Marţi, 23 Octombrie 2012 17:16 )

Citeşte mai mult...

 

Legea 145 din 1999 pentru modificarea si completarea legii locuintei 114 din 1996

Lege nr. 145 din 1999 pentru modificarea si completarea Legii locuintei 114/1996

 

Art. I. - Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 5 se completeaza cu alineatele 3 si 4 cu urmatorul cuprins:
"Sunt scutite de T.V.A., cu drept de deducere a acesteia, constructia de locuinte, consolidarea si reabilitarea locuintelor existente, realizate in conditiile alin. 1 si 2 din prezentul articol, ale art. 6 si 7, art. 20, 50, 55, 62 si art. 63, precum si constructia reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor, cu exceptia caselor de vacanta a caror finantare se realizeaza prin credite acordate de Agentia Nationala pentru Locuinte, infiintata in baza Legii nr. 152/1998.
Lucrarile privind cladirile si terenurile necesare pentru construirea de locuinte, cu exceptia caselor de vacanta realizate prin Agentia Nationala pentru Locuinte, sunt de utilitate publica."

Ultima actualizare ( Marţi, 23 Octombrie 2012 17:27 )

Citeşte mai mult...

 

Regulamentul de organizare si functionarea Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii

Regulamentul de organizare si functionare

a Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii

Publicat in Monitorul Oficial nr. 267 din 15 aprilie 2011

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, denumit in continuare Consiliul, este constituit si functioneaza ca entitate fara personalitate juridica pe langa Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, autoritatea competenta in domeniul produselor pentru constructii, denumit in continuare MDRT, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ultima actualizare ( Marţi, 23 Octombrie 2012 17:26 )

Citeşte mai mult...

 

Masuri de crestere a calitatii arhitectural ambientale a cladirilor legea 153 din 2011

Legea 153/2011 privind masuri de crestere

a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor


Publicata in Monitorul Oficial nr. 493 din 11 iulie 2011

In considerarea dreptului constitutional la un mediu inconjurator sanatos, reprezinta actiune de interes public major si general cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor prin masuri de reabilitare structural-arhitecturala a anvelopei acestora,
in scopul asigurarii sanatatii, vietii, integritatii fizice si sigurantei populatiei, al conservarii caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit, precum si a calitatii mediului natural, in conditiile respectarii si punerii in valoare a specificitatii patrimoniului local si national.
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Ultima actualizare ( Marţi, 23 Octombrie 2012 17:29 )

Citeşte mai mult...

 

Hotarare nr 728 pentru aprobare Regulament privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

HOTARARE nr. 728 din 19 octombrie 1994

pentru aprobarea Regulamentului

privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 24 noiembrie 1994

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1

Se aproba Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

ART. 2

Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

Dispozitiile contrare prevederilor prezentei hotarari nu se aplica.

Ultima actualizare ( Vineri, 27 Mai 2011 12:33 )

Citeşte mai mult...

 

Anexa 1 la Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

ANEXA 1 la REGULAMENTUL

privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

DEFINITIILE principalilor termeni folositi in domeniul certificarii de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii

1. Atestare (certificare) de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii: procedura de atestare prin care o terta parte confirma in scris ca produsele prezinta caracteristici de calitate controlate si conforme cu prevederile sau exigentele unor specificatii tehnice.

2. Certificat de conformitate: document eliberat de un organism independent autorizat sau agreat, ca terta parte, in conformitate cu regulile unui sistem de certificare care indica, cu un nivel suficient de incredere, ca un produs, identificat in mod adecvat, prezinta caracteristici de calitate si este conform cu specificatiile stabilite printr-un document normativ.

Ultima actualizare ( Vineri, 27 Mai 2011 12:38 )

Citeşte mai mult...

 

Anexa 2 la Regulamentul privind certificatul calitatii produselor folosite in constructii

ANEXA 2 la REGULAMENTUL

privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

METODE DE CONTROL, SISTEME SI DOCUMENTE aferente certificarii de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii

I. Metode de control al conformitatii.

Se efectueaza de catre: fabricant, organism de certificare.

A. Incercari (teste)

1. Incercari initiale, preliminare, pe specimene de produse

2. Incercari de esantioane de produse prelevate din fabrica, dupa un plan de incercari prescris

3. Incercari prin sondaj, pe esantioane de produse prelevate din fabrica, de pe piata sau din santiere

4. Incercari de esantioane prelevate dintr-un lot de produse gata de livrare sau livrate

Ultima actualizare ( Vineri, 27 Mai 2011 12:34 )

Citeşte mai mult...

 

Ordonanta nr 2 din 14 ianuarie 1994 privind calitatea in constructii

ORDONANTA Nr. 2 din 14 ianuarie 1994

privind calitatea in constructii

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 18 din 24 ianuarie 1994

In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe,

Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

ART. 1

Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare si a satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a tuturor exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor, exprimate sau implicite.

Ultima actualizare ( Vineri, 27 Mai 2011 12:34 )

Citeşte mai mult...

 

Legea nr 7 din 1996 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

Legea nr. 7 din 1996

(Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare)

Sursa: Monitorul Oficial 26.03.1996

Titlul I

Regimul general al cadastrului

CAP. 1

Dispozitii generale
ART. 1 Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar. Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul. Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege parcela de teren, cu sau fara constructii.
ART. 2 Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari. Prin sistemul de cadastru general se realizeaza: a) identificarea, inregistrarea si descrierea, in documentele cadastrale, a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice; b) asamblarea si integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate; c) identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de terenuri si de alte bunuri imobile, in vederea asigurarii publicitatii si opozabilitatii drepturilor acestora fata de terti; d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor.

Ultima actualizare ( Vineri, 27 Mai 2011 12:38 )

Citeşte mai mult...

 

Legea nr 10 din 2000 Imobile preluate in mod abuziv

Legea nr. 10 din 2000

(Privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989)

Sursa: Monitorul Oficial 08.02.2001

CAPITOLUL I

Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite se restituie, de regula în natura, în conditiile prezentei legi.
(2) În cazurile în care restituirea în natura nu este posibila se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri ori servicii oferite în echivalent de detinator, cu acordul persoanei îndreptatite, în acordare de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, de titluri de valoare nominala folosite exclusiv în procesul de privatizare sau de despagubiri banesti.
(3) Masurile reparatorii prin echivalent pot fi combinate.

Ultima actualizare ( Vineri, 27 Mai 2011 12:38 )

Citeşte mai mult...

 
<< Început < Anterior 1 > >>

Pagina 1 din 2