Free Joomla Templates by Web Hosting

Home Prima Casa Pasii pentru obtinerea unui credit garantat de stat pentru cumpararea unei locuinte


Pasii pentru obtinerea unui credit garantat de stat pentru cumpararea unei locuinte

Paşii pentru obţinerea unui credit garantat de stat

pentru cumpărarea unei locuinţe 

 

Fiecare potenţial client trebuie să parcurgă şapte paşi, depunând dosare la două instituţii: banca şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.

1. Calculează-ţi bugetul şi ratele lunare pe care le poţi plăti conform veniturilor tale. Chiar dacă plafonul creditului garantat de stat este de maximum 60.000 euro pentru locuinţele existente, 70.000 euro pentru locuinţele noi şi 75.000 euro pentru construcţia de la zero a unei locuinţe, creditul tău poate fi mai mic sau mai mare, în funcţie de veniturile lunare sau de avansul pe care îl ai.

2. Caută oferte de locuinţe noi sau vechi, care se încadrează în acest buget.

3. După ce te-ai hotărât ce locuinţă îţi vei cumpăra prin programul Prima casă 4, trebuie să îţi faci dosarul pe care urmează să îl prezinţi la bancă.

 

Documente necesare:

- cerere de credit;

- declaraţie pe propria răs­­pundere conform căreia solicitantul îndeplineste toate condiţiile stabilite;

- documente care să ateste veniturile realizate;

- certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ, dacă este cazul, în original şi copie;

- fişa fiscală sau declaraţia de venit pe anul anterior solicitării creditului;

- documente care atestă alte venituri realizate de solicitant din închirieri, dividende, venituri realizate în străinătate, etc. şi care pot fi luate în calcul la determinarea capacităţii de rambursare;

- precontract de vânzare-cumpărare al imobilului pentru care se doreşte finanţarea;

- actele de proprietate ale imobilului ce urmează să fie finanţat;

- raportul de evaluare pentru imobilul în cauză;

- dovada constituirii avansului;

- extras de carte funciară privind înscrierea proprietăţii;

- polita de asigurare a imobilului pentru care doreşti finantare;

- copii ale contractelor de credit pentru cardurile de credit/descoperit de cont/linii de credit/alte tipuri de carduri, dacă este cazul.

 

4. Banca analizează dosarul şi îl aprobă. Drumul nu se sfârşeşte aici.

5. Dacă răspunsul băncii este pozitiv, dosarul va pleca spre Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, unde cererea ta este din nou analizată, de această dată de reprezentanţii statului.

 

Potrivit site-ului www.fngcimm.ro, dosarul trebuie să cuprindă mai multe documente:

- solicitarea de garantare semnată şi ştampilată de finanţator, dupa aprobarea finanţării;

- documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum şi al soţului/soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi, în copie certificată;

- declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului;

- antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă/legalizare semnături, în copie certificată;

- extras de carte funciară privind locuinţa ce urmează să fie achiziţionată din finanţare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitării de garantare, în original, actualizat în ceea ce priveşte datele de identificare ale imobilului;

- certificatul de eficienţă energetică pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

 

6. FNGCIMM procesează dosarul şi verifică documentele. Rezultatul este afişat pe site-ul instituţiei şi este comunicat băncii.

7. După ce FNGCIMM aprobă dosarul, beneficiarul este chemat la bancă şi trece la semnarea contractului de credit ipotecar şi a contractului de vânzare - cumpărare a locuinţei.

 

Ultima actualizare ( Marţi, 14 Iunie 2011 16:49 )