Free Joomla Templates by Web Hosting

Home Prima Casa Plafonul maxim in cadrul programului Prima casa 4


Plafonul maxim in cadrul programului Prima casa 4

Plafonul maxim

în cadrul programului Prima casă 4

 

 

Plafonul maxim în cadrul programului Prima Casă 4 a rămas acelaşi ca şi în 2010:

- 60.000 euro, când se achiziţionează o locuinţă veche,

- 70.000 de euro, pentru o locuinţă nouă,

- 75.000 de euro, pentru o locuinţă colectivă construită de la zero.

 

Dacă locuinţa pe care doriţi să o achiziţionaţi este mai scumpă, va trebui să suportaţi diferenţa de bani.

 

 

În cazul în care vreţi să cumpăraţi o locuinţă, Fondul Naţional de Garantare ia în calcul valoarea maximă a garanţiilor în felul următor:

a) pentru locuinţele finalizate, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite şi date în exploatare prin programele derulate de A.N.L. şi pentru locuinţele nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.

- maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare sau echivalentul în lei la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data aprobării solicitării de garantare.
- maximum 57.000 euro, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 60.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanţator;

 

b) pentru locuinţele noi, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.

- maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro,

- maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro,

(Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanţator!)

 

c) Pentru locuinţe colective, care urmează să fie construite prin asociaţii fără personalitate juridică, constituite de minimum doi beneficiari (în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 119/2010, respectiv 22 februarie 2010)

- maximum 95% din valoarea prevăzută în contractul de construire a locuinţei, mai mică sau egală cu 75.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei

- 71.250 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 75.000 euro.

 

Ultima actualizare ( Luni, 13 Iunie 2011 16:48 )